η πρώτη έγχρωμη φωτογραφίαΈγχρωμο! Επί τέλους
Το χρώμα στην φωτογραφία ήρθε σχετικά αργά στην ζωή μας.
Το πρώτο έγχρωμο αρνητικό φιλμ της AGFA, ήτανε διαθέσιμο για το κοινό μετά το 1933 και το πρώτο έγχρωμο θετικό (slide) παρουσιάσθηκε μετά το 1936.
Μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, οι περισσότεροι φωτογράφοι φωτογράφιζαν με έγχρωμο αρνητικό φιλμ σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομικά χώρες.
Η εμπορική χρήση της φωτογραφίας (εφαρμογές όπως διαφήμιση, εκδόσεις κλπ) απαιτούσε έγχρωμο θετικό φιλμ και ήταν αυτή που επέβαλε το χρώμα σχεδόν σε όλο το κύκλωμα της βιομηχανίας της εικόνας (έντυπα και διαφήμιση). Το έγχρωμο θετικό φιλμ (slide) επέτρεψε τη γιγάντωση της χρήσης της φωτογραφίας σε όλες τις εφαρμοσμένες εικονογραφικές τέχνες.
Τα πρώτα σχεδόν 100 χρόνια επομένως της φωτογραφίας ήταν γκρίζα, ασπρόμαυρα. 
Η μόνη παρέκκλιση ήταν ίσως οι τονιστές χρώματος και η απόχρωση σέπια που έπαιρναν οι φωτογραφίες με το πέρασμα του χρόνου (οξείδωση φυσική με το πέρασμα του χρόνου, ή τεχνητή επιτάχυνση με χημικά).
Με βάση τα δείγματα που διασώθηκαν, τελικά η πρώτη έγχρωμη φωτογραφία, ήταν περίπου έγχρωμη σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα!